Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Ölümdən sonra yazılan şer

İndi yuxu kimi gəlir mənə
içimdən başladı deyəsən
ən əvvəl yaddaşım daşlaşdı,
yaddaşım dondu.
Sonra isə
artıq xatırlamırdım özümü belə,
üzümü belə.

                                                1981