Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim> Saatlar

Başımın üstündə saat.
Gözümün önündə saat.
Qolumda saat.
Səs-səsə verib
bir-birinə ayaq uydurub
nəsə oxuyurlar.
Dayan, dayan…
ömrün köç mahnısıdır deyəsən
ya da şirin nağıl.
Bəlkə də bu anın hökmü.
İndi bacarırsan gəl ayır!

Hər nədirsə
lal-mat qulaq verməkdən özgə
çarəm qalmayır.

                                              1983