Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Söz dueli

                     (daxili dialoq)

Birinci səs: Bu Ağa-Qul dünyasının eşiyində
                      sən ad seçdin -
                      Azad YAŞAR.

                     Ötkəmsənsə, indi buyur
                     ömür boyu
                     ADINDAKI İŞİ başar.

İkinci səs: Yahu,
                     bunu başarsam kimə nə
                     və heç başarmasam belə
                     ondan
                     yenə kimə nə?!

                                                                      1981