Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Qocalanda deyəcəklərim

Bir vaxtlarım vardı
qəzəblənəndə dişlərim oyulurdu,
mən də danışırdım, gülürdüm
həsrətsiz,
acısız şerlər yazırdım
yuxular görürdüm sevda dolusu
iynənin gözündən keçirirdim sapı…

Bir vaxtlarım vardı
çağırsam - dönməz,
dönsə - elə yaşayammaram
zaman həmin zaman deyil.

Bir vaxtlarım vardı
sanki bayaq ötdü.
Bir vaxtlarım vardı -
öldü!!!
İndi danışıb-gülməsin,
sevda şerləri yazmasın -
ölənlərə yasaqdır bunlar.

Bir vaxtlarım vardı
bütün itirdiklərimiz kimi əziz -
tapılsa, göz üstə qoyulası -
sanki bayaq ötdü
(öləsən, canım,
lap nağıl kimi danışıram).

Bir vaxtlarım vardı
yorulmaram haqqında danışmaqdan.

                                                          1988