Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Mənim sonum

             Övladı olmayanlara "sonsuz" deyirlər

Mənim sonumdur sənin əvvəlin
sən mənim sonumsan -
mən sənin əvvəlindim.
Mənim sonum,
səni düşünürəm
məndən başlayan sonu düşünürəm.

Tək səndə deyil
süzdüyüm göylərdə, yaşadığım mövsümlərdədir,
oxşadığım çiçəklərdə,
yazdığım şerlərdə, çəkdiyim rəsmlərdədir
mənim davamım, mənim sonum.

Hər kəs sonunu tapınca axtarır,
axtarır
özünü axtarır hər şeydə,
hər kəs tapmasa da.

Mənim balam, mənim sonum,
uzat sonumu,
sonunu,
sonumuzu,
uzat, gözümün işığı,
dünyanın son duracağına qədər,
yaşat könlümüzün odunu, gözümüzün işığını.

Sən mənim təskinliyimsən, mənim sonum,
yaxşı ki, sən varsan
yaxşı ki, sonsuz deyiləm
yaxşı ki sonum var -
bəlkə də belə yaxşıdır.

                                                                            1979