Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Birinci Qarabağ savaşı

Mən -
yenilgimizlə barışmadığımdan -
öz-özlüyümdə
bu davamıza
"Birinci Qarabağ savaşı" dedim,
xalqım.

Meydandan çəkilənlər üçün
yad qoltuqlarını cənnət bilənlər üçün
və sənin bütün xoşqeyrətlərin üçün
qoy bu -
sonuncu Qarabağ savaşı
olsun.

Onlara bundan ağır nə sözüm olacaq ki…

                                                                  2002