Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Vətən torpağı

Son kərə qapananda
ondan bir ovuc qoyun
                          gözümüzün üstə -
Vətən torpağından.
… Yaşadıqca göz üstə saxladıq onu,
öləndən sonra da saxlarıq.

Qeyd: "Vətən torpağı" şeri, Birinci Qarabağ
müharibəsindən çox əvvəllər yazılıb.

                                                                           2001