Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Öz yalanına özün inan

Gözlərini bərk-bərk yuman bu cocuğ
"kimsə məni görməz" sanır -
o da bəzi "böyüklər" kimi
tapındığı yalana
hamıdan əvvəl
özü inanır.

                                                      1992