Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Pantomimik şikayət

Kor
və Sağır DİVARın
sükutla dediklərini
anlada bilməz bəlkə də
Gözü - pəncərəsi,
Dili - qapısı olan divarlar…

                                      1987