Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Körpə Cavadın kəşfi

              Dahi rəssam P.Pikassonun öküzlə velosiped
              arasında bənzərliyə bağlı bir seriya rəsmi var.

Yarı qaranlıq dəzlizdə
divara söykənən
qoltuq ağaclarını gördy qəfil
geri çəkildi: ilk dəfə görürdü,
bəllidir.
Əvvəl geriyə apardı totuq əllərini
sonra buynuzvarı tutub
gicgahlarına qondurdu
və uzun bir "mö-ö-ö" elədi.

… bir cüt qoltuq ağacı ilə
inəkdə bənzətmə tapan
bu əl boyda uşaq
abstraktçı,
sürrealist rəssamları
"dəli, ipləmə" adlandıranlara
böyürürdü
bildiyimə görə.

                                                1993