Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Sən kimsən?

Bu dəyişkən dünyada
dostlar da -
elə dünyanın özü kimi -
girdirmə və dönük olduğundan
"Mənə dostunu göstər - deyim kimsən"
deyimi
artıq keçərli deyil.

Odur ki,
istəyirsənsə, bax elə sən
öz çörəkpulunu
HARAda,
NƏdən

HANSI YOLLARla
qazandığını aç söylə.

Mən də sübut edim ki,
sən kimsən.

                                                            2002