Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Hamı və heç kim

Bütün günü
nə qədər adam sordu kefimi
ağızucu cavab verdim "yaxşıyam" deyə.
… Heç kim görmədi başımdan qalxan tüstünü.
     Heç kim bilmədi ki necəyəm.

                                                                           1981