Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Ağac

   Meyvəsini verdiyi insan
          kölgəsini verdiyi insan
                       balta çalıb kökünə
                                                yıxılıb,
                             böyrü üstə qalıb ağac.
                                          Vermək istədiyi,
                                        verə bilmədiyi
                                "niyə" sualı kimi
                             qıvrılıb,
                                    qovrulub,
                      qanrılıb ağac -
               baltada…
dəmirbaşlı qardaşını tanıyıb ağac!

Xəyanətdən qıc olub, quruyub ağac.

                                                            1989