Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Qırx yaş

Bu yaşda
yenidən,
başqa türlü yaşamağa başlamaq
gec olduğu qədər
başladığımız işləri bitirmədən ölmək də
tezdir.

                                                               2001