Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Vətən havası

Bu dağların səfası
Heç azalmaz vəfası.
Min il qərib başından
Getməz vətən havası.

Qürbətin şən havası
İçimdə çən havası.
Başımı al dizinə,
Oxu vətən havası.
Sinəm oxdan yaralı,
oxu - vətən havası.

Qürbətin yağışları
yağar qərib gözündən.
Bir damla ana vətən
baxar qərib gözündən.

Əzizim Qarabağlar
vətəndir Qarabağlar.
Hamı toyda-düyündə
qəriblər qara bağlar.

Qürbətin dağı uca,
Uymaz baca-xəraca.
Yol verməz, üz göstərməz
Bir qəribə, möhtaca.

Qürbətin dağı qərib
çağlar bulağı qərib.
Ağlamaqdan gözümün
Qarası, ağı qərib.

Əzizim yara bağlar
yar meylin yara bağlar.
"Vətən, vətən" deməkdən
dil-dodaq yara bağlar.

Aşiqəm vətəndədi
ürəyim vətəndədi.
Göz yaşımı içən gül
dil açdı "vətən" dedi.

                                       1983