Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Dost bildiklərimiz

Dünyanın bu qarışıq vaxtında,
dostlar -
artıq işimiz düşən
və bizdən işi keçən adamlardan ibarətdir
daha çox.

Yerdə qalan məqamlar isə
işin
texniki özəllikləri də sayıla bilər -
yəni
xahişlərin sinusoid üzrə təkrarlanma tezliyi,
xoş impulslar,
gözlənilən fayda,
eyni yüklü cərəyanların qarşılıqlı cazibəsi
və sair və ilaxır

                                                                    2002