Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Bu yerlər

Məni görcək qanad taxdı
Uçdu bu yerlər,
                           bu yerlər!
Elə bil ki, yel qanadlı
quşdu bu yerlər,
                           bu yerlər!

Seyr et bir an bu aləmi
unutdurar dərdi, qəmi,
ilk şerimi,
ilk nəğməmi qoşdu
bu yerlər,
                           bu yerlər!

Bürünərək ilk bahara
qoynun açar dosta-yara,
əzəl gündən düşmanlara
qışdı bu yerlər,
                           bu yerlər!

Tərifini üzə desən,
sazsız-sözsüz,
kəsə desən
Yollarına küsər -
desən: "Daşdır!"
bu yerlər,
                           bu yerlər.

Sizi anar darda, gendə
Şair gönlüm söz deyəndə
Gəzməyə yox,
ölməyə də
xoşdur
bu yerlər,
bu yerlər!