Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Hind bütü

Hamar, geniş alnı - durğun bir gölün aynasıdır.
Alnındakı xal - Üçüncü, AĞIL GÖZÜdür.
Düz biçimli burnu - Ruhundakı tarazlığa işarədir.

Yumulu gözləri hər şeyin ardını görür.
Hər qıpırtını eşidən palaz qulaqları çiyninə düşüb.
Susmaqdan ətli dodaqları az qala bitişib.

Qurduğu bu bardaş pozasındaca yola salıb O
yüz illəri və nəsilləri.
Bir də ki,
Hər Şeyi bilirsə
və duyduqlarını paylaşacaq Bir Kimsə yoxsa -
Susmaq - Sonuncu Çarə deyilmi?!

                                                                               2003