Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Cığalı təcnis

Könül, ötmə, yenə çox da uzaqda,
Bülbül olub, gəl, bir də qon budağa.

   Mən aşığam bu dağa,
   Könlüm qonub bu dağa.
   Deyin, mən necə dözüm
   Dağ dözməyən bu dağa?!

Fələk gərdiş edir, dəyişir dövran,
Rüzgar saldı güzarımı bu dağa.

Mən basıldım, mərdlik eylə, kəsmə sən,
Sinəmi etmisən kəsmə-kəsmə sən.

   Əzizinəm, kəsmə sən,
   Kəsilməzsən - kəsməsən.
   Namərd olma, mərd ol gəl,
   Yıxdığını kəsmə sən.

Gedirsənsə, ülfətini kəsmə sən,
Bir ortağ ol sinəmdəki bu dağa.

                                                                1976