Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Daşın öz dilində

Hər gün salam verirəm,
dinməz keçir.
Bu gün vermədim,
qayıtdı ki:
- Adam-zad saymırsan, nədir?
- Səni adam sayıb da yanıldığım yetər.
Daşa daş dilində salam verərlər –
S Ü K U T L A, - dedim.

                                                            1998