Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Sevənlərin haqqı

Fikrimizdə tutduğumuz zirvəyə
yüksəlmədiklərindən ötrü
sevdiklərimizə
elə onları sevdiyimiz qədər də qızmağımız
yazılmamış haqqımızdır
bəlkə də.

                                                                  1993