Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Qadınların fərqi

On beş

hətta qırxbeş yaşda
özlərini
bir qızılgül qönçəsi kimi
aparsalar da
əslində
çoxusu
ya sarımsaqdır,
ya da ki,
soğan.

                                 1986