Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Məhşər intizarında

Beynim itkin misralar
ağ kağızın işığına çıxara bilmədiyim
qərib fikirlər məzarlığıdır.

İntizarla
bir Məhşər gününü gözləyirəm.

                                                       2000