Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Bakirəlik

Səhərlər
hava
necə də saf olur
insan Nəfəsi və Nəfsi dəymədiyinə…

                                                         1981