Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Masa ilə iki nəfər üçün duet

Bu vağzal çayxanasında
bir stəkan çay içib
bölüşməliydik dərdlərimizi, qayğılarımızı,
yazdıqlarımızı, yazacaqlarımızı
Rasim Qaraca ilə.

Bir dəstə sərçə
civildəşə-civildəşə, sevişə-sevişə, savaşa-savaşa
əsirgəmədi bizdən zılını
buladı üstümüzü, çayımızı, masamızı.
Birimiz masanı,
o birimiz stulları sürüdürük bayaqdan
çayxana həyətində o başa, bu başa.
Sərçələr də əl çəkmir yaxamızdan
biz yerimizi dəyişdikcə
onlar da ağaclarını dəyişir,
necə olsa,
harda olsaq tapırlar bizi.
"Bəlkə də bu, bir uğurdur" deyirlər qonşularımız,
"bəlkə də quşlar
hansısa uğura
muştuluq umurlar siz dili-qafillərdən?!"
Biz isə qaçırıq bundan
hər halda
yazıqları gəlir bizə
bu girinc-giriftar quşların.

Bir də -
sonunu görməyincə -
kim deyə bilər ki,
uğura qaçır,
yoxsa uğurdan?!

                                                                                  1992