Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Saçlarım tökülür

                 Bir dostun şikayətləri üzərinə


Saçlarım tökülür…
                                 Niyə? - Bilmirəm.
Ömrümün qışında deyiləm ki mən?!
Saçlarım tökülür…
                                 Deyə bilmirəm
Onlara könlümün sözünü nədən?!

Saçlarım tökülür…
                                 Axı, nə üçün?
Mən ki xəzanbilməz baharam hələ.
Min-milyon olsa da
tökülüb bir gün
bilirəm, biri də heç gəlməz ələ.

Saçlarım tökülür…
                                 İndi dərd olub
davasız-dərmansız gülərək mənə.
Saçım,
baharına yağan qar-dolu
niyə vaxtsız gəldi sənin ömrünə?!

Adətdir, payızda düşər ağacın
saralmış xəzələ dönən yarpağı.
Mənə də dərd olub,
axı, ay saçım,
sənin
belə vaxtsız xəzəl olmağın.

Saçlarım ağarıb tökülsə, nə qəm,
deyərəm: həyatın işidir onsuz.
Axı,
yazılmamış itsə - bilirəm,
nə qədər faydasız görünür kağız.

Dağları görmürəm - dərdimi deyəm,
duman-çən salıbdır bu ayrılığı…
Heyrətdən
don vurmuş ağac kimiyəm -
çiynimə
"yamyaşıl" yarpaqlar yağır…

Saçlarım tökülür…
                                 Niyə? - Bilmirəm
Ömrümün qışında deyiləm ki, mən.
Saçlarım tökülür…
                                 Deyə bilmirəm
Onlara könlümün sözünü nədən?!

                                                      1976