Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Bir gün

Bu gün də belə keçdi
quş kimi çırpınıb çıxdı əlimizdən
bir günün də ixtiyarı.
Bağlandı üzümüzə
daha bir günün qapıları.

Görüləsi işlər qaldı
görmədiyim üzlər qaldı
deyiləsi sözlər qaldı
gedənlər getdi
bitənlər bitdi
qalanlarsa qaldı -
qaldı bir günün qapısı ardında,
bağlandı üzlərinə
bitən bir günün qapıları.

Qalanlar qaldı sabahlara
bəlkə də bu gündən daha gözəl sabahlara.
Açılın üzümüzə, sabahın qapıları,
gör nə qədər görüləsi işimiz var -
ömür isə…
harasından baxsan keçir.

                                                                     1983