Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Birinci ağlıma gələn

İndi də
harada və neçə yaşında oluramsa olum
«qaranquşun qarğışı yerdə qalmaz»
deyimini eşidəndə
uşaq ikən
binamızın girişindəki
qaranquş yuvasını bilərəkdən dağıtdığım zaman
quşların qopardığı haray-həşir
və bundan düz üç gün sonra
sevimli nənəmin dünyadan köçdüyü olur
birinci ağlıma gələn.

                                                                               1994