Alatoran_header  
Əsərlər > Azad Yaşar > Hamı və heç kim > Həndəsi edam

Şair dostum İsmayıl Bayramoğluna

Şaquli bir müstəvi,
yəni polad gilyotina bıçağı,
ona perpendikulyar yerləşən müstəvini,
yəni bədənimi,
boğaz nahiyəsində kəsdiyi zaman
bir alma misalı diyirlənəcək kürə -
başım olacaq.

                                                               2000