Alatoran_header  
Əsərlər > Adil Şirin > Xatirə mövsümü

Gəldi xatirə mövsümü
Başladı yarpaq tökümü
Çıxarmışam başımdan
Ayrılığı, ölümü.

Nə sərxoşam, nə dəli
Haqq dərgahında əlim
Tale dönük mən zalım
Soldun çiçəklər kimi…