Alatoran_header  
Əsərlər > Adil Şirin > Tənhalıq

Hardan əsdi bu rüzgar,
Hardan gəldi xəstəlik.
Ömürdən-gündən bezib,
Yaşayırıq hələlik.

Tənhayam yer üzündə,
Təsəlli verənim yox.
Bütün qapılar bağlı,
Üzümü görənim yox.

Nə yaşamağa həvəs,
Nə ölməyə gücüm var.
Halıma yanıb ağla -
Hardan əsdi bu rüzgar?