Alatoran_header  
Əsərlər > Adil Şirin > Alın yazısı

Ruzgarlara qoşulub uçar
Axar suların aydınlığına
Ömrün qızıl çağlarında
Bəyaz sularda yarpaqlar

Yelkənsiz qayıqlar kimi
Üzər qərq olar
Axar bəyaz suların aydınlığı
Qara ruzgarla dolar

Yelkənsiz yarpaq qayıqda
Mənim taleyim üzər bu gün
Göz yaşını göstərmədən
Axıb gedər bəyaz sular…