Alatoran_header  
Əsərlər > Adil Şirin > Qanlı gözlərdə açılan səhər

Qanadlı quş olum allah, bəlkə mən,
Uçub gedim burdan çox uzaqlara.
Dəli könlüm çərxi-fələyə düşmən,
Yenəmi qar yağır bizim dağlara.

Qarlı gündə tüstülənsin bacalar,
Kənd olundan bir at keçsin dördnala.
Cavanlığı yada salsın qocalar,
Seylon çayı soyusun bala-bala.

Oğuları geri dönsün bu yurdun,
Bu ana duası, bu at, bu yəhər…
Dağ başında aya baxan boz qurdun
Qanlı gözlərində açılsın səhər…