Alatoran_header  
Əsərlər > Adil Şirin > Bircə damla göz yaşı

Arxamca atdığın su
Havadan asılı qalıb.
İndi hansı fəsildi
Gözlərimiz qaralıb?
Umuda bel bağlama,
Umudlar kor doğulur.
Burda doğulan kəsin
İçində gor doğulur.
Geriyə yollar bağlı,
«Yol» desəm gözün dolar.
O bir damla göz yaşın
İtkin məzarım olar.