Alatoran_header  
Əsərlər > Adil Şirin > Qum saatı

Tanrı unutmuş səhrada
Talesiz Məcnunam mən.
Çevirdim qum saatımı
Axıb getdi ömürdən.
Geri fırlatdım zamanı
Yenidən doğulmaq üçün,
Qum saatı içrndə
Boğuluram bax bu gün.
İçimdə qumlar axır
Sinəmdə söz çırpınır,
Qum dənələri şüşəyə
Qanadlarım taleyimə çırpılır.
Qum saatı, qum saatı,
Hanı gənclik büsatım?
Hər zərrədə bir xatirə,
Onlarda da qum dadır.
Çevirdim qum saatımı
Baxıb gördüm qan damır.